திரு பகவான் என் ஜி

திரு பகவான் என் ஜி

மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி

CSIR-SERC
  • baghavan(at)serc(dot)res(dot)in
  • +91-44-22549130

Academic Background

  • 1991 - M.Tech from IIT-Madras.
  • B.Tech from Sri Venkateswara University College of Engineering, Tirupathi (A.P.)

Professional Background

  • Senior Principal Scientis, CSIR - SERC

Areas of Scientific Interest

  • Reinforced Masonry Technologies
  • Confined Masonry Systems
  • Disaster Resistant Construction Systems
  • Affordable Housing and Rural Housing
  • Innovative Building Technologies

Awards & Honours

Publications

Patents / Copyrights