செய்தி வெளியீடு

பாபாசாகேப் டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கர் 130 வது பிறந்த நாள் சி.எஸ்.ஐ.ஆரில் கொண்டாடப்பட்டது Download
CSIR-SERC, Chennai develops indigenous Emergency Retrieval System for Power Lines Download
CSIR-SERC, Chennai enters into an agreement for licensing of technology with L&T Download
சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-எஸ்.இ.ஆர்.சி நிறுவன நாள் - 2017 Download
சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-எஸ்.இ.ஆர்.சி.யில், அலுமினிய அனல்முறையில் பற்றுவைப்பு தண்டவாள இணைப்புகளின் அயர்வுவலிமை மதிப்பீடு வெற்றிகரமாக மேற்கொள Download
சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-எஸ்.இ.ஆர்.சி. பல்வேறு நெய்தபொருள் வலுவூட்டப்பட்ட கற்காரை தயாரிப்புகளை உற்பத்தி செய்ய புத்தாக்க தொழில்நுட்பங்களை உரு Download
சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-எஸ்.இ.ஆர்.சி. ,சென்னை எஸ்.ஏ. ஐ. எல். - டி. எஸ். பி. உடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டது Download
Report on signing of MoU between CSIR-SERC and SAIL-DSP Download
சி.எஸ்.ஐ.ஆர்-எஸ்.இ.ஆர்.சி.யில் அனைத்துலக யோக நாள் கொண்டாட்டத்தின் அறிக்கை Download
தேஜாஸ் வானூர்தி எரிபொருள் வீழ்கலனின் முக்கியமான தகுதி சோதனை Download