கோட்பாட்டு மற்றும் கணக்கீட்டு இயக்கவியல் ஆய்வகம்

முனைவர் ராஜாசங்கர் ஜெ

முனைவர் ராஜாசங்கர் ஜெ தலைமை விஞ்ஞானி

 • 22549208
 • sankar(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

 Areas of Expertise

Computational Structural Mechanics for Analysis and Design, Modelling Simulation  Software Development.

முனைவர் ஆனந்தவல்லி நா

முனைவர் ஆனந்தவல்லி நா இயக்குனர்

 • 22549197
 • anandi(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Structural dynamics, Shock resistant structures, Computational methods, Multi-scale modelling.

முனைவர் அமர் ப்ரகாஷ்

முனைவர் அமர் ப்ரகாஷ் முதன்மை விஞ்ஞானி

 • 22549179
 • amar(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise 

Structural Engineering, High velocity impact simulations, Seismic design and retrofitting of RCC structures, Steel-concrete composite structures, Analysis and design of underground structures subjected to blast loading and other blast resistant structures, Design of RCC and steel structures, Advanced computational method- Meshless methods; Cementitious/fiber composite structures.

முனைவர் ஸ்மிதா கோபிநாத்

முனைவர் ஸ்மிதா கோபிநாத் முதன்மை விஞ்ஞானி

 • 22549193
 • smithag(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Textile Reinforced Concrete, Computational Modeling of Concrete Composites, Repair Retrofitting of Structures.

முனைவர் ஶ்ரீநிவாஸ பாபு ராமிசெட்டி

முனைவர் ஶ்ரீநிவாஸ பாபு ராமிசெட்டி முதன்மை விஞ்ஞானி

 • 22545733
 • ramisetti(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile
திரு ரமேஷ் குமார் வே

திரு ரமேஷ் குமார் வே மூத்த விஞ்ஞானி

 • 22549206
 • ramesh(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile
திரு நர்து மனோஜ் குமார்

திரு நர்து மனோஜ் குமார் விஞ்ஞானி

 • 22544751
 • manoj(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Structural Dynamics, Blast and Impact, Performance Based Design

திரு வெங்கடேசன் ஜே

திரு வெங்கடேசன் ஜே விஞ்ஞானி

 • 22545735
 • jsvenkat(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Impact mechanics, Constitutive modelling of materials at high strain rate, Ballistic experiments and simulations.

Ms Annaselvi M

Ms Annaselvi M Sr.Technical Officer(3)

 • maselvi(at)serc(dot)res(dot)in
Ms Chitra Sankaran

Ms Chitra Sankaran Sr.Technical Officer(3)

 • chitras(at)serc(dot)res(dot)in
Mr Syed Ibrahim N

Mr Syed Ibrahim N Technician

 • syed(at)serc(dot)res(dot)in