शासन प्रबंध

लोग

सुश्री सुधा नायर

सुश्री सुधा नायर अनुभाग अधिकारी (सामान्य)

श्री नागेश्वर राव आर

श्री नागेश्वर राव आर अनुभाग अधिकारी (सामान्य)

श्रीमती वाणी सत्यनारायण  एम

श्रीमती वाणी सत्यनारायण एम हिंदी अधिकारी

सुश्री चित्रा एम

सुश्री चित्रा एम सहायक अनुभाग अधिकारी (सामान्य)

श्री  कुप्पन के

श्री कुप्पन के सहायक अनुभाग अधिकारी (सामान्य)

श्रीमती कल्पना चंद्रशेखर

श्रीमती कल्पना चंद्रशेखर सहायक अनुभाग अधिकारी (सामान्य)

श्रीमती वाणी जयलीला एम

श्रीमती वाणी जयलीला एम सहायक अनुभाग अधिकारी (सामान्य)

श्री नागजोती के

श्री नागजोती के सहायक अनुभाग अधिकारी (सामान्य)

श्रीमती कलैवाणी एस पी

श्रीमती कलैवाणी एस पी सहायक अनुभाग अधिकारी (सामान्य)

श्रीमती प्रिया पी

श्रीमती प्रिया पी सहायक अनुभाग अधिकारी (सामान्य)

श्रीमती हेममालिनी एन

श्रीमती हेममालिनी एन वरिष्ठ सचिवालय सहायक (सामान्य)

श्री कम्सर चिन्नप्पन एम ए

श्री कम्सर चिन्नप्पन एम ए वरिष्ठ सचिवालय सहायक (सामान्य)

श्री महेंद्रन वी

श्री महेंद्रन वी तकनीशियन (1)

श्रीमती हबीबा एस ए

श्रीमती हबीबा एस ए वरिष्ठ आशुलिपिक

श्री तंगम टी

श्री तंगम टी चालक Gr. II(4)

श्री जगन्नाथन के

श्री जगन्नाथन के चालक Gr. II(3)

श्री जान डी

श्री जान डी चालक Gr. II(2)

श्रीमती जगदप्रभा एस

श्रीमती जगदप्रभा एस वरिष्ठ आशुलिपिक