वैज्ञानिक

S.No NAME DESIGNATION DEPARTMENT E-MAIL ID(AT)SERC(DOT)RES(DOT)IN PHONE NO
1 डॉ एन. आनंदवल्ली निदेशक TCML anandi 22549197
2 डॉ जे. राजाशंकर मुख्य वैज्ञानिक TCML sankar 22549208
3 डॉ जी.एस. पळनी मुख्य वैज्ञानिक TTRS pal 22545580
4 डॉ के. सतीश कुमार मुख्य वैज्ञानिक BKMD ksk 22549145
5 डॉ एच. बजंत्रि भरत कुमार मुख्य वैज्ञानिक & सलाहकार (प्र) Office Of The Advisor(M) bharat 22549202
6 डॉ पब्बिसेट्टि हरिकृष्णा मुख्य वैज्ञानिक WEL hari 22544826
7 डॉ पी. श्रीनिवासन मुख्य वैज्ञानिक ACTEL sriniv 22549170
8 डॉ सी. के. माधेश्वरन मुख्य वैज्ञानिक ASTAR ckm 22549224
9 श्री एस.जी.एन. मूर्ति वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक ICT sgnmurthy 22544815
10 डॉ. जे. प्रभाकर मुख्य वैज्ञानिक ACTEL prabhakar 22549169
11 डॉ एस. पारिवल्लल मुख्य वैज्ञानिक SHML paris 22549189
12 डॉ नापा प्रसाद राव वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक TTRS nprao 2255590
13 डॉ वी. श्रीनिवास वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक SMSL srinivas 22549237
14 डॉ एस. भास्कर वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक AML bhaskar 22549167
15 डॉ एम.बी. अनूप वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक SSL anoop 22549190
16 डॉ. ए. रामचंद्र मूर्ती वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक FFL murthyarc 22549209
17 डॉ सप्तर्षी शासमल वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक SMSL saptarshi 22549210
18 श्री गज्जाला रमेश बाबू वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक WEL gramesh 22544828
19 श्रीमती आर. श्रीकला वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक ASTAR kala 22549222
20 डॉ. पी. कामाक्षी वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक ASTAR kamat 22549216
21 डॉ एस. महेश्वरन वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक AML smahes 22549195
22 डॉ रोकडे राजेन्द्र पीतांबर वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक TTRS rokade 22545588
23 डॉ एम.डी. रघुनाथन प्रधान वैज्ञानिक TTRS mdraghu 22545574
24 श्री डी. एम. पुगलेंदी वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक FFL pukazh 22544786
25 श्री आर. रमेशकुमार वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक BKMD rrkumar 22549243
26 डॉ ए. अब्रहाम प्रधान वैज्ञानिक WEL abraham 22544841
27 डॉ अमर प्रकाश प्रधान वैज्ञानिक TCML amar 22549179
28 श्री सी. कुमारसेकर प्रधान वैज्ञानिक TTRS kumarsekar 22545555
29 श्री वि. श्रीनिवासन प्रधान वैज्ञानिक AML vsrini 22549155
30 डॉ आर. मणिसेकर प्रधान वैज्ञानिक ACTEL mani 22549173
31 डॉ स्मिता गोपीनाथ प्रधान वैज्ञानिक TCML smithag 22549193
32 डॉ के. शिवसुब्रमणियन प्रधान वैज्ञानिक ACTEL ksiva 22544725
33 डॉ पी.एस. अंबिली प्रधान वैज्ञानिक AML ambilyps 22549153
34 डॉ वी.मारिमुत्तू प्रधान वैज्ञानिक SSL marivel 22549143
35 डॉ. एस. विष्णुवर्धन प्रधान वैज्ञानिक FFL svvardhan 22544790
36 डॉ के. लक्ष्मी प्रधान वैज्ञानिक SHML lakshmik 22545721
37 डॉ आर बालगोपाल प्रधान वैज्ञानिक TTRS bala 22545573
38 डॉ पी. प्रभा प्रधान वैज्ञानिक SSL prabha 22549142
39 डॉ एम. सरवणन प्रधान वैज्ञानिक FFL sardirajm 22549139
40 डॉ श्रीनिवासा बाबू रामिसेट्टी प्रधान वैज्ञानिक TCML ramisetti 22545733
41 डॉ ए. सिनिता वरिष्ठ वैज्ञानिक SSL cinitha 22549141
42 श्री वी. रमेशकुमार वरिष्ठ वैज्ञानिक TCML ramesh 22549206
43 श्री ए.के. फरवेस अहमद वरिष्ठ वैज्ञानिक AML farvaze 22549245
44 डॉ बी. अरुण सुंदरम प्रधान वैज्ञानिक SHML arunsundaram 22549249
45 डॉ एस. सुंदर कुमार वरिष्ठ वैज्ञानिक AML ssk 22549156/ 4848
46 डॉ वेंकट रामा राव गुंटुका वरिष्ठ वैज्ञानिक ASTAR ramarao 22549227
47 डॉ मोहित वर्मा वरिष्ठ वैज्ञानिक ASTAR mohitverma 22545727
48 श्रीमती सी. भारती प्रिया वरिष्ठ वैज्ञानिक ASTAR bharathipriya 22549223
49 डॉ एस.आर. बालसुब्रमणियन वरिष्ठ वैज्ञानिक ASTAR srbala 22545744
50 श्रीमती एस. चित्रा गणपति वरिष्ठ वैज्ञानिक WEL chitrag 22544838
51 डॉ टी. हेमलता वरिष्ठ वैज्ञानिक SMSL hemalatha 22549241
52 श्री एम. सरवणन श्री एम. सरवणन SSL saravanan 22544750
53 श्री विमल मोहन वरिष्ठ वैज्ञानिक ACTEL vm 22549248
54 डॉ ए. कांचना देवी वरिष्ठ वैज्ञानिक FFL kanchana 225447249177
55 डॉ के.एन. लक्ष्मीकांदन वरिष्ठ वैज्ञानिक ACTEL kandhan 22549175
56 डॉ एम. कीर्तना वरिष्ठ वैज्ञानिक WEL Keerthana 22549163/ 9166
57 डॉ नवल किशोर बंजारा वरिष्ठ वैज्ञानिक SMSL nawalkishor 22549180
58 श्री जी. रमेश वरिष्ठ वैज्ञानिक AML grm 22549152
59 डॉ बी.एस. सिंधु वरिष्ठ वैज्ञानिक SMSL sindu 22545719
60 डॉ प्रभात रंजन प्रेम वरिष्ठ वैज्ञानिक AML prabhat 22544835
61 श्री भाष्य वंकुडोत्तु वरिष्ठ वैज्ञानिक AML bhashya 22549151
62 डॉ एम. सुरेंद्रन वरिष्ठ वैज्ञानिक SSL surendran 22544754
63 श्री जी.एस.विजय भास्करा वरिष्ठ वैज्ञानिक AML vbhaskara 22545745
64 श्री के. सरवण कुमार वरिष्ठ वैज्ञानिक SMSL saravana 22549178
65 डॉ जे. प्रवीण वैज्ञानिक SSL prawinj 22549183
66 डॉ .ए. तिरुमलै सेल्वि वैज्ञानिक SMSL selvi 22545725
67 श्रीमती स्मृति राज वैज्ञानिक AML smritirajdeo 225494836
68 श्री अभिषेक कुमार वैज्ञानिक FFL abhishek 22544807
69 श्री एम. कन्नुसामि वैज्ञानिक SMSL kannusamy 22549246
70 श्री ई. अशोक कुमार वैज्ञानिक SHRDD ashok 22544765
71 श्री शुभजित दास वैज्ञानिक SHML subhajitdas 22545728
72 श्री नट्रु मनोज कुमार वैज्ञानिक TCML manoj 22544751
73 सुश्री एन. रम्या वैज्ञानिक WEL ramya 22549166
74 श्री नितिन खंडेलवाल वैज्ञानिक FFL nitin 22549135
75 श्री जोन्नल्गड्ड चिंतय्य सुनिल वैज्ञानिक ASTAR jcsunil 22544837
76 डॉ ए. सुब्बलक्ष्मी वैज्ञानिक SMSL slakshmi 22545717
77 डॉ के. सेंथिल कुमार वैज्ञानिक AML ksenthil 22544822
78 डॉ वेंकटेसन जे वैज्ञानिक TCML jsvenkat 22549112