விஞ்ஞானிகள்

S.No NAME DESIGNATION DEPARTMENT E-MAIL ID(AT)SERC(DOT)RES(DOT)IN PHONE NO
1 பேராசிரியர் சந்தோஷ் கபூரியா இயக்குனர் Director's Secretariat kapuria 22549201
2 முனைவர் ராமாஞ்சனேயலு க தலைமை விஞ்ஞானி ACTEL rams 22549198
3 முனைவர் ராஜாசங்கர் ஜெ தலைமை விஞ்ஞானி TCML sankar 22549208
4 முனைவர் காந்தி ப தலைமை விஞ்ஞானி FFL pgandhi 22549138
5 முனைவர் பழனி கே சோ தலைமை விஞ்ஞானி TTRS pal 22545580
6 முனைவர் சதீஷ் குமார் க தலைமை விஞ்ஞானி ASTAR ksk 22549216
7 முனைவர் பரத்குமார் பஜந்த்ரி ஹ தலைமை விஞ்ஞானி / ஆலோசகர் Office Of The Advisor(M) bharat 22549202
8 முனைவர் பபிசெட்டி ஹரிகிருஷ்ணா தலைமை விஞ்ஞானி WEL hari 22544826
9 திரு பகவான் என் ஜி மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி BKMD baghavan 22549130
10 முனைவர் ஶ்ரீநிவாசன் பா மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி ACTEL sriniv 22549170
11 முனைவர் மாதேஸ்வரன் சி க மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி ASTAR ckm 22549224
12 திரு மூர்த்தி ச க ந மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி ICT sgnmurthy 22544815
13 முனைவர் பிரபாகர் ஜெ மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி ACTEL prabhakar 22549169
14 முனைவர் சாய்பாபு சு மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி ACTEL ssb 22549181
15 முனைவர் பாரிவள்ளல் ச மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி SHML paris 22549189
16 முனைவர் கேசவன் க மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி BKMD kesav 22549188
17 முனைவர் ப்ரசாத் ராவ் ந மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி TTRS nprao 2255590
18 முனைவர் ஶ்ரீநிவாஸ் வி மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி SMSL srinivas 22549237
19 முனைவர் பாஸ்கர் ச மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி AML bhaskar 22549167
20 முனைவர் ஆனந்தவல்லி நா மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி TCML anandi 22549197
21 முனைவர் அனூப் ம ப மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி SSL anoop 22549190
22 முனைவர் ராமசந்திர மூர்த்தி அ மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி FFL murthyarc 22549209
23 முனைவர் சப்தர்ஷி சஸ்மால் மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி SMSL saptarshi 22549210
24 முனைவர் ரமேஷ் பாபு கஜ்ஜல மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி WEL gramesh 22544828
25 திருமதி ஶ்ரீகலா இரா மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி ASTAR kala 22549222
26 முனைவர் காமாட்சி ப மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி ASTAR kamat 22549192
27 முனைவர் மகேஸ்வரன் சீ மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி SHRDD smahes 22549195
28 திரு ராஜேந்திர பிதாம்பர் ரோகடே மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி TTRS rokade 22545588
29 திரு ரகுநாதன் எம் டி முதன்மை விஞ்ஞானி TTRS mdraghu 22545574
30 திரு புகழேந்தி தெமூ முதன்மை விஞ்ஞானி FFL pukazh 22544786
31 திரு ரமேஷ் குமார் ஆர் முதன்மை விஞ்ஞானி BKMD rrkumar 22544828
32 முனைவர் ஆபிரகாம் அ முதன்மை விஞ்ஞானி WEL abraham 22544841
33 முனைவர் அமர் ப்ரகாஷ் முதன்மை விஞ்ஞானி TCML amar 22549179
34 திரு குமாரசேகர் சி முதன்மை விஞ்ஞானி TTRS kumarsekar 22545721
35 திரு ஶ்ரீநிவாஸன் வே முதன்மை விஞ்ஞானி AML vsrini 22549155
36 முனைவர் மணிசேகர் இரா முதன்மை விஞ்ஞானி ACTEL mani 22549173
37 முனைவர் ஸ்மிதா கோபிநாத் முதன்மை விஞ்ஞானி TCML smithag 22549193
38 முனைவர் சிவசுப்ரமணியன் க முதன்மை விஞ்ஞானி ACTEL ksiva 22544725
39 முனைவர் அம்பிலி ப ச முதன்மை விஞ்ஞானி AML ambilyps 22549153
40 முனைவர் மாரிமுத்து வே முதன்மை விஞ்ஞானி SSL marivel 22549143
41 முனைவர் விஷ்ணுவர்தன் ச முதன்மை விஞ்ஞானி FFL svvardhan 22544790
42 முனைவர் லக்ஷ்மி கி முதன்மை விஞ்ஞானி SHML lakshmik 22545721
43 முனைவர் பாலகோபால் இராஜ முதன்மை விஞ்ஞானி TTRS bala 22545573
44 முனைவர் ப்ரபா பி முதன்மை விஞ்ஞானி SSL prabha 22549142
45 முனைவர் சரவணன் மா முதன்மை விஞ்ஞானி FFL sardirajm 22549139
46 முனைவர் ஶ்ரீநிவாஸ பாபு ராமிசெட்டி முதன்மை விஞ்ஞானி TCML ramisetti 22545733
47 முனைவர் சினிதா அ மூத்த விஞ்ஞானி SSL cinitha 22549141
48 திரு ரமேஷ் குமார் வே மூத்த விஞ்ஞானி TCML ramesh 22549206
49 திரு ஃபர்வேஸ் அஹ்மது அ கா மூத்த விஞ்ஞானி AML farvaze 22549245
50 முனைவர் அருண் சுந்தரம் பா மூத்த விஞ்ஞானி SHML arunsundaram 22549249
51 முனைவர் சுந்தர் குமார் சு மூத்த விஞ்ஞானி AML ssk 22549156/ 4848
52 முனைவர் வெங்கட ராமா ராவ் கு மூத்த விஞ்ஞானி ASTAR ramarao 22549227
53 முனைவர் மோஹித் வர்மா மூத்த விஞ்ஞானி ASTAR mohitverma 22545727
54 முனைவர் பாரதி பிரியா ச மூத்த விஞ்ஞானி ASTAR bharathipriya 22549223
55 முனைவர் பாலசுப்ரமணியன் சே இராஜ மூத்த விஞ்ஞானி ASTAR srbala 22549226
56 திருமதி சித்ரா கணபதி மூத்த விஞ்ஞானி WEL chitrag 22544838
57 முனைவர் ஹேமலதா டி மூத்த விஞ்ஞானி SMSL hemalatha 22549241
58 திரு சரவணன் மு மூத்த விஞ்ஞானி SSL saravanan 22544750
59 திரு விமல் மோகன் மூத்த விஞ்ஞானி ACTEL vm 22549248
60 முனைவர் காஞ்சனா தேவி அ மூத்த விஞ்ஞானி ACTEL kanchana 22544724
61 முனைவர் லக்ஷ்மி காந்தன் கி ந மூத்த விஞ்ஞானி ACTEL kandhan 22549175
62 முனைவர் கீர்த்தனா மோ மூத்த விஞ்ஞானி WEL Keerthana 22549163/ 9166
63 முனைவர் நவல் கிஷோர் பஞ்சாரா மூத்த விஞ்ஞானி SMSL nawalkishor 22549180
64 திரு ரமேஷ் ஜி மூத்த விஞ்ஞானி AML grm 22549152
65 முனைவர் சிந்து பெ சு மூத்த விஞ்ஞானி SMSL sindu 22545719
66 முனைவர் ப்ரபாத் ரஞ்சன் ப்ரேம் மூத்த விஞ்ஞானி AML prabhat 22544835
67 முனைவர் பாஷ்யா வங்குடொத்து மூத்த விஞ்ஞானி AML bhashya 22549151
68 திரு சுரேந்திரன் எம் மூத்த விஞ்ஞானி SSL surendran 22544754
69 திரு சரவண குமார் கே மூத்த விஞ்ஞானி SMSL saravana 22549178
70 திரு விஜய பாஸ்கரா கோ ச விஞ்ஞானி TCML vbhaskara 22549190
71 முனைவர் பிரவின் ஜெ விஞ்ஞானி SMSL prawinj 22549183
72 திருமதி திருமலை செல்வி அ விஞ்ஞானி SMSL selvi 22545725
73 திருமதி ஸ்மிருதி ராஜ் விஞ்ஞானி AML smritirajdeo 22544836
74 திரு அபிஷேக் குமார் விஞ்ஞானி FFL abhishek 22544807
75 திரு கண்ணுசாமி எம் விஞ்ஞானி SMSL kannusamy 22545726
76 திரு அஷோக் குமார் இ விஞ்ஞானி SHRDD ashok 22544765
77 திரு சுபஜித் தாஸ் விஞ்ஞானி SHML subhajitdas 22545728
78 திரு நர்து மனோஜ் குமார் விஞ்ஞானி SSL manoj 22544751
79 திருமதி ரம்யா நி விஞ்ஞானி WEL ramya 22549166
80 திரு நிதின் கந்தல்வால் விஞ்ஞானி FFL nitin 22549135
81 திரு ஜொன்னலகட்டா சிந்தையா சுனில் ஜே சி விஞ்ஞானி ASTAR jcsunil 22544837
82 முனைவர் சுப்புலக்ஷ்மி அ விஞ்ஞானி SMSL slakshmi 22545717
83 முனைவர் செந்தில் குமார் க விஞ்ஞானி AML ksenthil 22544822
84 திரு வெங்கடேசன் ஜே விஞ்ஞானி TCML jsvenkat 22545735