மேலாண்மை மன்றம்

முனைவர். நா. ஆனந்தவல்லி, இயக்குனர் தலைவர்
முனைவர் திருமதி சுப்புலட்சுமி, விஞ்ஞானி உறுப்பினர்
முனைவர் திருமதி சிந்து, மூத்த விஞ்ஞானி உறுப்பினர்
முனைவர் அமர் பிரகாஷ், முதன்மை விஞ்ஞானி உறுப்பினர்
முனைவர் சப்தர்ஷி சஸ்மால், மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி உறுப்பினர்
திரு. முத்துராமலிங்கம், முதன்மை தொழில்நுட்ப அதிகாரி உறுப்பினர்
திரு. ஜிதேந்திர ஜே ஜாதவ், இயக்குனர், சி.எஸ்.ஐ.ஆர்- என்.ஏ.எல். உறுப்பினர்
முனைவர் சதீஷ் குமார், தலைவர். பி.கே.எம்.டி உறுப்பினர்
நிதி மற்றும் கணக்கு அலுவலர் உறுப்பினர்
நிர்வாக கட்டுப்பாட்டாளர் உறுப்பினர் செயலாளர்