இயக்குனர் செயலகம்

மக்கள்

Ms Jagadhaprabha S

Ms Jagadhaprabha S Senior Stenographer

Ms Niraja Pasupathy

Ms Niraja Pasupathy Senior Stenographer

Dr. Sudhakar N

Dr. Sudhakar N Assistant Section Officer (General)

Mr Muthuraj  S

Mr Muthuraj S Technician (1)

Contact

  • +91-44-2254801, 22549201
  • +91-44-22541508
  • director(at)serc(dot)res(dot)in