logo

தேஜாஸ் வானூர்தி எரிபொருள் வீழ்கலன் சென்னையில் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டது.

தேஜாஸ் வானூர்தி எரிபொருள் வீழ்கலன் சென்னையில் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டது.

 

வணிக விவரங்களுக்கு

அனைத்து வணிக வினவல்களைஅனுப்ப வேண்டிய முகவரி:
இயக்குனர்
சி.எஸ்.ஐ.ஆர்- கட்டமைப்பு பொறியியல் ஆராய்ச்சி நடுவம்
சென்னை 600113
மின்னஞ்சல்: director[at]serc[dot]res[dot]in

--------------------- அல்லது ----------------------

தலைவர், தொஅமேமேபி (பி.கே.எம்.டி.)
சி.எஸ்.ஐ.ஆர்- கட்டமைப்பு பொறியியல் ஆராய்ச்சி நடுவம்
சென்னை 600 113
மின்னஞ்சல்: bkmd[at]serc[dot]res[dot]in
scientific_image: