எஃகு கட்டமைப்புகள் ஆய்வகம்

முனைவர் அனூப் ம ப

முனைவர் அனூப் ம ப மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி

 • 22549190
 • anoop(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Reinforced Concrete; Uncertainty Handling for Decision Making.

முனைவர் மாரிமுத்து வே

முனைவர் மாரிமுத்து வே முதன்மை விஞ்ஞானி

 • 22549143
 • marivel(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile
முனைவர் ப்ரபா பி

முனைவர் ப்ரபா பி முதன்மை விஞ்ஞானி

 • 22549142
 • prabha(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Experimental, numerical and analytical investigatins on the field of steel and steel-concrete composite structures.

முனைவர் சினிதா அ

முனைவர் சினிதா அ முதன்மை விஞ்ஞானி

 • 22549141
 • cinitha(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Advanced Analysis and design of  steel structures,Seismic Performance, Evaluation of Structures, Behaviour of Structural components under elevated temperature and corrosion effect

முனைவர் சரவணன் மு

முனைவர் சரவணன் மு மூத்த விஞ்ஞானி

 • 22544750
 • saravanan(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise 

Experimental, numerical and analytical investigations on the field of steel and steel-concrete composite structures, Seismic resistant design, Non-destructive testing & Evaluation.

முனைவர் சுரேந்திரன் எம்

முனைவர் சுரேந்திரன் எம் மூத்த விஞ்ஞானி

 • 22544754
 • surendran(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Computational modelling of damage and fracture, Fatigue and fracture characterization tests, Fatigue and static design of steel structures

முனைவர் பிரவின் ஜெ

முனைவர் பிரவின் ஜெ மூத்த விஞ்ஞானி

 • 22549183
 • prawinj(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Structural Health Monitoring