திருமதி ஶ்ரீகலா இரா

திருமதி ஶ்ரீகலா இரா

மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி

CSIR-SERC
 • kala(at)serc(dot)res(dot)in
 • +91-44-22549222

Academic Background

 • M-Tech, Structural Engineering, Regional Engineering College, Calicut (Present NIT-Calicut), Kerala
 • B-Tech, Civil Engineering, N.S.S. College of Engineering, Palakkad, Kerala

Professional Background

 • Senior Principal Scientist, Advanced Seismic Testing and Research Laboratory, CSIR-Structural Engineering Research Centre, Chennai,    July 2017 - till date.
 • Principal Scientist, Advanced Seismic Testing and Research Laboratory, CSIR-Structural Engineering Research Centre, Chennai,    July 2011 - July 2017
 • Senior Scientist/ Scientist Gr.IV(3),  Advanced Seismic Testing and Research Laboratory, CSIR-Structural Engineering Research Centre, Chennai,    July 2006 - July 2011
 • Scientist Gr.IV(2),  Structural Dynamics Laboratory, CSIR-Structural Engineering Research Centre, Chennai,    July 2001 - July 2006 
 • Teaching Experience – 02 years 07 months

Areas of Scientific Interest

 • Structural Dynamics and Earthquake Engineering
 • Seismic Response Evaluation and Control

Awards & Honours

 • National Merit Scholarship during 1991
 • Secured 94.12 percentile for GATE during 1994
 • Selected for the Award- instituted by SHAKTI- Vijnana Bharati, for the Best Technology Paper/Presentation during 2006.
 • Awarded Certificate of Merit from CSIR-SERC for the paper published during 2013-2014., “R.Sreekala, A. Meher Prasad, K. Muthumani, N. Lakshmanan and Nagesh R Iyer., ‘Near Fault Earthquakes and Behaviour of Liquid Storage Tanks’, Journal of Structural Engineering, Vol.40, No:5., Dec. 2013-Jan. 2014, pp 317-32.
 • Attended the 14 th World Conference on Earthquake Engineering (14 WCEE) Oct.12-17 held in Beijing-China.

Membership in Professional Bodies

 • ISET life membership
 • ISTE life Membership
 • ICI life Membership
 • ISC life Membership

Publications

Patents / Copyrights