வளிப் பொறியியல் ஆய்வகம்

முனைவர் பபிசெட்டி ஹரிகிருஷ்ணா

முனைவர் பபிசெட்டி ஹரிகிருஷ்ணா தலைமை விஞ்ஞானி

 • 22544826
 • hari(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

In the area of Wind Engineering: Full-scale field experiments on wind characteristics and wind induced response of free-standing, guyed, wind turbine support towers; Wind tunnel model investigations on models of buildings and structures; Application of CFD in Wind Engineering; Aerodynamic design and performance evaluation of small wind turbines.

முனைவர் ரமேஷ் பாபு கஜ்ஜல

முனைவர் ரமேஷ் பாபு கஜ்ஜல மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானி

 • 22544828
 • gramesh(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile
முனைவர் கீர்த்தனா மோ

முனைவர் கீர்த்தனா மோ மூத்த விஞ்ஞானி

 • 22549163/ 9166
 • Keerthana(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile
திருமதி சித்ரா கணபதி

திருமதி சித்ரா கணபதி மூத்த விஞ்ஞானி

 • 22544838
 • chitrag(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Wind Engineering, Bluff body Aerodynamics and Computational Fluid Dynamics (CFD).

முனைவர் ஆபிரகாம் அ

முனைவர் ஆபிரகாம் அ முதன்மை விஞ்ஞானி

 • 22544841
 • abraham(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise 

Wind Engineering, Full-Scale Field Measurements.

திருமதி ரம்யா நி

திருமதி ரம்யா நி விஞ்ஞானி

 • 22549166
 • ramya(at)serc(dot)res(dot)in
View Profile Expertise

Areas of Expertise

Hydrodynamics of Offshore Structures, Damping characteristics of Floating Offshore Structures, Computational Fluid Dynamics

Mr Baskaran N

Mr Baskaran N Senior Technician (1)

 • bhaskaran(at)serc(dot)res(dot)in
Dr. Sasikala K

Dr. Sasikala K Principal Technical Officer

 • +91-44-22544829
 • sasikala(at)serc(dot)res(dot)in
Mr Sankaranarayanan K

Mr Sankaranarayanan K Sr. Technical Officer(3)

 • +91-44-22544833
 • ksanker(at)serc(dot)res(dot)in
Mr Muthalagan V.

Mr Muthalagan V. Sr. Technical Officer(2)

 • muthalaganv(at)serc(dot)res(dot)in